Reklam filmleri, yaşadığımız dijital çağda  hem markalar hem de tüketiciler açısından vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Mal ve hizmetlerin hedef kitleye duyurulması, markanın ürettiği mal veya hizmeti tüketicinin tercih etmesi için ikna edilmesi, ürüne yönlendirme, satın alma ve bunun sürekliliğini gerçekleştirmek açısından kurumsal reklam filmlerinin büyük katkıları vardır.

Tüketicilerin maruz kaldığı reklam bombardımanından sıyrılmalarını sağlamak için, dikkat çekici, özgün ve yaratıcı reklam filmleri hazırlamak ve doğru zamanda doğru mecrada tüketicinin karşısına çıkmak çok önemlidir.

Basit, anlaşılır, akılda kalıcı ve etkileyici gibi unsurların dikkate alınması reklam filmlerinde çok önemlidir. Marka tarafından doğru briefin verilmesi, doğru hedef kitle analizinin yapılması reklam filminin doğru hedef kitleye ulaşmasında kritik rol oynar.

Reklam Filmi Çekimi Aşamaları;
  • Fikir
  • Senaryo
  • Cast
  • Seslendirme
  • Kurgu
  • Post-Prodüksiyon

Fezasanat Medya olarak, marka algısını ve bilinirliğini yükseltecek, hedeflediğiniz etkiyi yaratacak ve müşteri sayınızı arttıracak reklamlara imza atıyoruz. Hedef kitlenizin bilinç altında yer ederek  düşünme ve düşünme alışkanlıklarını değiştirmek yoluyla satın almaya yönlendirmeye yardımcı oluyoruz.

Pazardaki yığınlarca ürün arasında, hedef kitlenize en uygun ve rasyonel bir seçim yapmasına olanak sağlayan reklam filmleri hazırlamamız için, bize ulaşabilirsiniz.